Z trvale udržitelných zdrojů™

Z trvale udržitelných zdrojů™

Společnost Jamieson se zavázala zlepšovat zdraví a pohodu ve světě bez ohrožení zdraví naší planety a její oceánů. Udržitelným získáváním rybích olejů používaných ve všech našich produktech Jamieson Omega pomáháme chránit a šetřit naše životní prostředí pro další generace, které se spoléhají na to, že naše vodstva jsou zdravá a plná života.

Naše logo Z trvale udržitelných zdrojů™ zaručuje, že jste si vybrali produkt Omega, který obsahuje pouze rybí oleje z trvale udržitelných zdrojů.

Regulované rybní hospodářstvíZ trvale udržitelných zdrojů™ společnosti Jamieson Vám dává příslib:

• Regulované rybní hospodářství

Společnost Jamieson pečlivě vybírá naše rybí oleje od globálních prodejců, kteří implementují postupy, procedury a vybavení určené k ochraně zásob ryb.

Naši dodavatelé jsou pečlivě vybíráni prostřednictvím různých standardních požadavků určených k ochraně mořského života včetně udržitelných postupů od rybolovu až po konečný produkt, diverzifikace zdrojů, udržitelných zásob ryb a těch, kteří implementují strategii prevence nežádoucích úlovků.

• Ochrana biotopů a životního prostředí

Společnost Jamieson se zavázala zlepšovat zdraví a pohodu lidí na celém světě bez ohrožení zdraví přírodních zdrojů Země. Je naší odpovědností chránit a šetřit naše životní prostředí pro další generace, které spoléhají na to, že naše vodstva jsou zdravá.

Ujišťujeme, že rybí olej použitý v našich výrobcích pochází od dodavatelů využívajících ekologická opatření, která podporují ochranu biotopů a prevenci znečišťování, čímž chrání lidi a životní prostředí. Patří sem kromě jiného: správné nakládání s odpade, ochrana mořského dna, snižování celkové uhlíkové stopy a sociální zodpovědnost.

• Certifikované postupy spolehlivosti a zodpovědnosti

Za rybí oleje, které používáme v našich výrobcích, zodpovídáme sami, ačkoli využíváme certifikační orgány a vládní normy třetích stran, které jsou nad rámec našeho příslibu 360 Pure. Náš výběr olejů musí splňovat (minimálně) vládní nařízení a směrnice založené na legislativě dané země a další certifikace.

Certifikace, které si vybíráme, uznávají mezinárodní certifikační orgány. Partnerstva s našimi dodavateli jsou důležitá, protože směřují k dosažení globálního souladu do roku 2025. Jelikož naši dodavatelé přecházejí k vyšším regulačním požadavkům, splňují též normu pro interní směrnice týkající se udržitelnosti, kvality a dopadu na životní prostředí.

Zaručujeme, že všechny produkty s certifikací Z trvale udržitelných zdrojů™ splňují, překračují anebo pracují na dosažení individuálních mezinárodních průmyslných standardů, jako jsou GOED, USP, NSF, IFOS, MSC a FOS.

• Zaručená čistota

Zaručená čistotaKomplexní proces výběru složek a dodavatelů, který implementujeme, zaručuje, že ve všech produktech, které vyrábíme, se používají pouze ty nejlepší složky z vysoce kvalitních zdrojů a od ověřených dodavatelů.

Společnost Jamieson jde nad rámec ochrany našich spotřebitelů zajištěním toho, že každá surovina je přesně to co má být a neobsahuje nic, co by se v ní nemělo nacházet, což zahrnuje padělání, identifikaci, kontaminanty, čistotu a mikro testování prostřednictvím našeho příslibu 360 Pure.

Naše suroviny pocházejí od těch nejkvalitnějších dodavatelů v jejich odvětvích. Naši dodavatelé procházejí několika koly kontroly anebo schválení, než dostanou zelenou od našeho týmu Světové Kvality. Po jejich schválení jsou do našeho schvalovacího programu přidáni dodavatelé, kteří jsou neustále sledováni a řízeni prostřednictvím našeho týmu kvality. Pravidelně též spolupracujeme s našimi dodavateli, abychom zajistili, že každá dávka dodávaného produktu splňuje naše standardy kvality.

Nejen, že se naše suroviny podrobují důkladnému testování, ale testujeme též všechny šarže surovin a hotových výrobků. Každý krok v našem procesu zaručuje laboratorní testování, jakož i ověřování a kontroly v průběhu celého procesu s použitím různých vědeckých technologií k zajištění účinnosti, čistoty a bezpečnosti našich výrobků. Testujeme různé kontaminanty, jako jsou oxidanty, zbytky pesticidů, těžké kovy, PCB + dioxiny a celá řada mikrobiálních kontaminantů.

Bezpečnost našich spotřebitelů je vždy naší prioritou číslo jedna. Vyvinuli jsme naše testovací postupy a procesy, abychom zaručili, že každá šarže, která se prodává našim zákazníkům, splňuje nejen průmyslné standardy kvality, ale i standardy kvality společnosti Jamieson.

   
Vrátit se na začátek