Všeobecné podmínky

Verze z: 19. 2. 2014 

Tyto všeobecné podmínky používání web stránky (Všeobecné podmínky) upravují smluvní vztah mezi návštěvníkem (Vámi) při používání této webové stránky umístěné na www.jamieson.cz (stránka) a společností BENEPHARMA CZ, spol. s r.o., vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka C 215187 dne 9. září 2013 (Benepharma), výhradním dovozcem doplňků výživy z přírodních zdrojů kanadského výrobce Jamieson Laboratories Ltd. (Jamieson).

Společnost Benepharma Vám poskytuje přístup na tuto stránku a Vy souhlasíte a zavazujete se při používaní této stránky bez výhrad a výjimek dodržovat tyto Všeobecné podmínky. Pokud nesouhlasíte s těmito Všeobecnými podmínkami, prosíme, nepoužívejte tuto stránku. 

Účel stránky

Tato stránka obsahuje informace a zdroje informací týkající se doplňků výživy Jamieson a příbuzné informace týkající se zdraví (obsah) a jsou poskytnuté společností Benepharma výhradně a výlučně za účelem vlastního vzdělávání se, používání a užívání produktů Jamieson. I když je tato stránka přístupná prostřednictvím internetu, její obsah a používání je určený jen pro obyvatele České republiky.

Informace o zdraví a onemocnění

Tato stránka může obsahovat informace týkající se zdraví včetně informací týkajících se různých onemocnění a jejich terapie. V případě, že se onemocnění zhoršuje nebo setrvává, obraťte se bezodkladně na svého ošetřujícího lékaře anebo lékárníka.

Právo na přístup a používání stránky

Společnost Benepharma Vám tímto uděluje osobní, nepřenositelné a nevýhradní oprávnění na přístup, čtení, stahování a tisknutí obsahu stránky, který obsahuje údaje, obrázky, grafické prvky, ilustrace, design, ikony, fotky, video klipy, texty a jiné materiály umístěné na stránce výlučně a výhradně pro Vaše osobní, soukromé a nekomerční použití. Jakákoliv reprodukce, zveřejňování, úprava, přenos, používání, distribuce nebo používání obsahu této stránky pro komerční účely nejsou dovolené bez předcházejícího písemného povolení společností Benepharma.

Tímto souhlasíte, že nezískáváte žádné práva anebo oprávnění k obsahu  této stránky jiné než omezený přístup a používání stránky a obsahu při dodržování těchto Všeobecných podmínek. Společnost Benepharma si v případě potřeby rezervuje právo podniknout kroky, včetně právních kroků, na omezení neoprávněného použití této stránky a jejího obsahu. Benepharma si také rezervuje bezvýhradní právo na změnu, úpravu, pozastavení anebo ukončení provozu stránky anebo jejího obsahu kdykoliv bez upozornění pro jakýkoliv důvod bez jakéhokoliv závazku anebo povinnosti vůči Vám. Na této stránce anebo v obsahu mohou být pravidelně prováděné změny kdykoliv a bez předcházejícího upozornění. Pokud nejste spokojení s touto stránkou, používáním jejího obsahu anebo nesouhlasíte s jakýmkoliv bodem těchto Všeobecných podmínek, prosíme, nepoužívejte tuto stránku.

Tato stránka může obsahovat odkazy na jiné webové stránky výlučně z důvodu pomoci při identifikaci a nalezení jiných zdrojů informací, které Vás mohou zajímat. Za informace na těchto odkazech anebo na stránkách souvisejících s těmito odkazy včetně webových stránek třetích stran nenese Benepharma žádnou zodpovědnost. Používání webových stránek třetích stran je na Vaši zodpovědnost. Také nemáte oprávnění bez předcházejícího souhlasu vytvářet odkazy na tuto stránku. Jakékoliv kopírování, zveřejňování anebo distribuce jakékoliv části této stránky anebo jejího obsahu, včetně průběžných záloh a podobných způsobů je vysloveně zakázané bez předešlého písemného souhlasu od společnosti Benepharma. Používáním této stránky se zavazujete zdržet se konání, které by mohlo ohrozit chod stránky, způsobit její nefunkčnost anebo přetížení.

Omezení

Obsah této stránky je poskytnutý pouze pro informativní účely. Společnost Benepharma vyvinula nejvyšší úsilí, aby byl obsah této stránky přesný a aktuální, Benepharma nezaručuje úplnou bezchybnost, úplnost a spolehlivost tohoto obsahu. V případě pochybností o informacích v obsahu této stránky, prosím kontaktujte společnost Benepharma pomocí kontaktního formuláře na této stránce. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že tato stránka, její obsah anebo společnost Benepharma neposkytuje lékařskou starostlivost anebo poradenství a žádná část této stránky, obsahu anebo Všeobecných podmínek nemůže být pochopená jako lékařské poradenství anebo doporučení. Jakékoliv informace ohledně výživového obsahu anebo účinků výživových doplňků Jamieson anebo jejich vztahu k zdravotnímu stavu je čisto informativního charakteru. Informace na této stránce jsou přizpůsobené podmínkám České republiky a mohou se lišit od podmínek jiných zemí.

TÍMTO SOUHLASÍTE, ŽE TATO STRÁNKA A JEJÍ OBSAH JE POSKYTNUTÝ „JAK JE“ PRO VAŠE OSOBNÍ A SOUKROMÉ POUŽITÍ BEZ JAKÝCHKOLIV ZÁRUK OD SPOLOČNOSTI BENEPHARMA OHLEDNĚ PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI, ÚPLNOSTI A AKTUÁLNOSTI KTERÉKOLIV ČÁSTI OBSAHU ANEBO OBSAHU TŘETÍCH STRAN. SPOLEČNOST BENEPHARMA NENÍ ZODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLIV CHYBY ANEBO OPOŽDĚNÍ V NAČÍTÁVÁNÍ STRÁNKY PŘEZ INTERNET A NEZARUČUJE BEZCHYBNÝ PROVOZ STRÁNKY, JEJÍHO OBSAHU ANEBO PRVKŮ V NICH POUŽITÝCH A NEZAVAZUJE SE SPLNIT VAŠE PODMÍNKY NEBO POTŘEBY NASTAVENÍ. PRACOVNÍCI SPOLEČNOSTI BENEPHARMA NEJSOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZODPOVĚDNÍ ZA PŘÍMÉ NEBO NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY A NÁKLADY ZPŮSOBNÉ POUŽÍVÁNÍM TÉTO STRÁNKY ANEBO OBSAHU (VČETNĚ STAHOVÁNÍ A PROHLÍŽENÍ OBSAHU STRÁNKY).

Změny Všeobecných podmínek

Společnost Benepharma si rezervuje právo kdykoliv měnit a doplňovat tyto Všeobecné podmínky a je Vaší zodpovědností přečíst si tyto Všeobecné podmínky vždy když navštívíte tuto stránku. Pokud se tyto Všeobecné podmínky změní, jejich aktuální verze bude uveřejněná na tomto místě. Pokud nesouhlasíte s obnovenými Všeobecnými podmínkami, prosíme, nepoužívejte tuto stránku. V případě pokračování v používání této stránky jste si vědomi a souhlasíte s obnovenými Všeobecnými podmínkami.

   
Vrátit se na začátek