Napomáhá mineralizaci kostí – také ve zralém věku, čistí cévy, chrání před kardiovaskulárními i onkologickými onemocněními – Vitamín K2

Odhaduje se, že v současnosti je osteoporózou a jejími následky ohrožená každá třetina žen a každý šestý muž ve věku nad 50 let.

Původně se předpokládalo, že v tuku rozpustný vitamín K2 je pouze jednou z forem vitamínu K. Poslední výzkumy však ukázaly, že má v našem organismu jedinečnou biologickou „sólo” funkci a tou je zachytávání vápníku z extracelulárního prostoru a jeho vázání do kostí. A nejen to… Odborníci upozornili také na jeho důležitou úlohu v metabolismu proteinové cévní stěny a při kontrole buněčného růstu.

Z aktuálních výzkumů vyplynulo, že obě základní formy vitamínu K, vitamíny K1 a K2 využívá naše tělo rozdílným způsobem. Zatím co K1 je využíván především na srážlivost krve a jeho hlavním orgánem působení jsou játra, K2 hraje důležitou úlohu v udržování zdravých kostí, snižování rizika kardiovaskulárních onemocnění a v prevenci onkologických onemocnění. Vyskytuje se hlavně v srdci, plicích, žaludku, ledvinách, chrupavkách a nervovém systému, a to v podstatně vyšších koncentracích než vitamín K1.

Posiluje kosti

Poslední zveřejněné odborné informace dokazují, že vitamín K2 pomáhá ukládat vápník přímo do kostí a zubů a tím zabraňuje stádiu jeho usazování v cévách a měkkých tkáních. Vitamín D3 podporuje absorpci vápníku v organismu, ale nezabezpečuje jeho další distribuci a směřování – na to je potřebný právě vitamín K2. Ten je jakýmsi usměrňovačem vápníku přímo k určenému cíli – jeho nedostatek způsobuje narušení stavby kostí a poruchy růstu. V kombinaci s vitamínem D3 je zárukou, že tělo vápník efektivně zužitkuje a předejde tak vzniku osteoporózy, úbytku kostní tkáně, nebo dalších poruch struktury kostí.

Odhaduje se, že v současnosti je osteoporózou a jejími následky ohrožená každá třetina žen a každý šestý muž ve věku nad 50 let. Trpí ní asi 8 % populace a je považována za epidemii třetího tisíciletí.

Z nedávné studie holandských výzkumníků vyplynulo, že vitamín K2 působí účinně při, který řídí budování kostí. Je nejen prevencí osteoporózy, ale také jejich negativních důsledků – fraktur kostí, tj. dokáže zabránit 60 % zlomenin páteře, 77 % zlomenin bednového kloubu a 81 % jiných zlomenin.

Pozoruhodný výsledek přinesla sedmiletá Framinghamská studie uskutečněná s 800 staršími muži a ženami, která zkoumala spojitost mezi řídnutím kostí v souvislosti s věkem a příjmem vitamínu K2. Vyplynulo z ní, že muži i ženy s příjmem vitamínu K2 přibližně 250 µg/den měli o 65 % nižší riziko zlomeniny krčku stehenní kosti, než muži a ženy s příjmem vitamínu zvyšování hladiny osteokalcinu K2 okolo 50 µg/den.

Potěšitelné je též vyhodnocení klinické studie japonských vědců, kteří prokázali, že vitamín K2 v kombinaci s vitamínem D3 úplně zastavuje úbytek kostní hmoty a v některých případech se dokonce dokáže postarat o nárůst kostní hmoty u lidí s osteoporózou.

Chrání cévy a srdce

Nejnovější poznatky potvrdily, že vitamín K2 pomáhá vyplavovat nadměrné usazeniny z cév a předcházet tak kalcifikaci věnčitých tepen, což má obrovský význam v prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Je tak vynikající prevencí ischemické choroby srdeční, má pozitivní vliv na zvýšení průtoku v cévách a napomáhá ke snížení krevního tlaku při hypertenzi.

Zajímavé výsledky přinesla tzv. Rotterdamská studie, uskutečňovaná během deseti let kardiology a odborníky z oblasti výživy. Vyplynulo z ní, že lidé s příjmem vitamínu K2 přibližně 250 µg/den měli o 52 procent nižší riziko rozvoje kalcifikace tepen a o 57 % nižší riziko úmrtí na srdeční nemoci v porovnání s lidmi s pětinou tohoto přijmu vitamínu K2!

Pomáha v prevenci onkologických onemocnění

Aktivací proteinů, které kontrolují růst buněk v organismu, pomáhá vitamín K2 v prevenci onkologických onemocnění. Ukázalo se, že pomáhá zpomalovat růst rakovinných buněk u pacientů s rakovinou plic, poskytuje ochranu u pacientů s rakovinou nosohltanu, žaludku, prostaty a užívání jeho vyšších dávek je přínosem při léčbě leukémie. Je taktéž prospěšný pro pacienty po radioterapii.

Další pro… pro vitamín K2

– Patří mu důležitá úloha ve vývoji a stárnutí nervového systému.

– Na jeho nedostatek jsou citlivé mozkové buňky, jeho absence může být faktorem přispívajícím k Alzheimerově chorobě – podporuje totiž mozkovou aktivitu i vývoj paměťových schopností.

– Je důležitý pro správnou funkci ledvin.

– Pomáha při léčbě žaludečních vředů.

– Zlepšuje citlivost na inzulin.

– Je účinný antioxidant, posiluje imunitu a vitalitu.

Jak získat vitamín K2?

Většinu potřebného vitamínu K2 získává náš organismus aktivitou střevních bakterií, které tento vitamín produkují – pro jeho optimální příjem je proto důležité správné složení střevní bakteriální flóry. Z potravy si pořídíme jen asi 20 % vitamínu K. Ten se nachází hlavně ve fermentovaných a živočišných potravinách – avšak jen maso, vejce a mléčné produkty od zvířat, která se volně pásla, mají dostatečný obsah vitamínu K2. Z fermentovaných výrobků je na vitamín K2 bohatý sójový výrobek natto.

Pokud vám tyto zdroje nejsou dostupné, doporučuje se pouvažovat k doplněním vitamínu K2 a jeho účinky zesílnit a podpořit vitamínem D3, protože tyto dva vitamíny mají synergický účinek. Pro náš organismus je důležitý jejich příjem v biologicky dostupné formě. Náročné kritéria na čistotu, kvalitu vstupních surovin, také i standardizovaných výrobních postupů, které zaručují vysokou jakost a optimální využitelnost obou výživných látek, splňují kanadské vitamíny Jamieson v přípravku K2 D3, který v současnosti obohatil nabídku českých lékáren. 

Vitamíny K2 a D3 by neměly chybět ve výbavě lékárničky lidí, kteří mají problémy s vysokým krevním tlakem, cévami a řídnutím kostí, hlavně u mužů i žen po „padesátce”. Jejich příjem je důležitý u žen s rozkolísanou nebo sníženou hormonální hladinou, obzvlášť v menopauze.
   
Vrátit se na začátek